Historien om Tusindben

Baggrund, start og udvikling.

Tusindben Åbenrå startede i april 2002, fordi der var brug for det.

Ideen kom fra nogle medlemmer af Sct. Georgs Gilderne. De havde i 10 år stået bag Naturlaug Sønderjylland, som er knyttet til Sct. Georgs Gilderne.

Naturlauget arrangerer hver måned en gåtur i spændende natur et sted i Sønderjylland eller Sydslesvig, og der er ofte 40 til 50 deltagere, især i de første år. Turene gav megen glæde og rigtig god stemning, og kastede både viden om natur og nye områder af sig samt sundhed og gode bekendtskaber.

Der var tydeligvis et behov for at mødes til gåture, gerne i skovområder.

Så var det oplagt at prøve at starte noget op lokalt i Åbenråområdet.

Initiativtagerne samlede en flok fra gilderne og ideen blev præsenteret og drøftet. Der var stor tilslutning og mod på at gå i gang.

Konceptet var hurtigt klart. Der skulle være en turleder, som havde ruten parat og var klar til at byde velkommen. Der blev sat en lille annonce i Ugeavisen. Start fra Landsarkivets P-plads tirsdag kl. 18.30.

Den første gang kom der ca. 30 deltagere, både gildefolk og andre, og så startede turen. Den gik først gennem by og snart ad en skovrute. Efter halvanden time var flokken tilbage ved startstedet, og der var glæde og tilfredshed og mod på at fortsætte med en lignende tur hver uge.

Det er gratis at gå med. Der er ingen tilmelding eller medlemslister. Alle er velkomne.

I løbet af de første par år udviklede Tusindben sig med en fast gruppe af turledere, som hver var turleder i et kvartal sammen med nogle andre, som så skiftedes fra gang til gang. I næste kvartal gik Tusindben i et andet område og med andre turledere. I sommerhalvåret hver tirsdag kl. 18.30 i halvanden time – dog ikke i juli. I de to vinterkvartaler hver søndag kl. 14 – senere ændret til kl. 10.

Vi skiftede mellem Jørgensgård skov, Hjelm skov, Årup skov, Rise-Søst skove og Nørreskov, og da turlederne gerne skiftede mellem forskellige ruter, havde vi snart været på næsten alle veje og mange af stierne i Åbenråskovene.

Deltagertallet skifter fra uge til uge. I perioder helt oppe på 40 – 50, hvilket er rigeligt at få til at følges ad. I de senere år er der oftest 20 – 30 deltagere. Vi har ingen deltagerlister, så vi ved ikke hvor mange forskellige mennesker, der i alt har gået med, men vi skønner, at det er omkring 1000, for der er løbende udskiftning blandt deltagerne. Der er nu i 2021 kun to, som har været med fra starten.

Allerede fra august 2002 lavede vi en trefløjet folder med orientering og turprogram, og aviserne var flinke til at bringe omtale af Tusindben hver gang vi skiftede kvartal og mødested. Der har også nogle gange været en halvsides artikel om Tusindben. Siden 2013 har vi haft en hjemmeside, som bruges en hel del. Den bedste PR får vi vist ved at deltagerne fortæller om turene og får nye med. Efterhånden kender næsten alle i byen Tusindben, og mange beslutter, at de vil gå med ”når de får tid”.

Efter nogle år var det klart, at der var forskel på deltagernes gåtempo, og der var nogle, der ikke kunne følge med. Så blev der lavet en lille gruppe, der gik så langsomt så alle kunne være med. Efterhånden udviklede det sig til to næsten lige store hold, som går i forskelligt tempo, nemlig basisholdet og det hurtigere hold, eller 6 km holdet og 7 km holdet.

Det kræver så to turledere hver gang, og dermed 4 turledere hvert kvartal, og altså 16 turledere i alt.

I de første år var turlederne fra gilderne, men efterhånden er mange deltagere rykket ind som turledere.

En gang om året mødes turlederne, hvor vi sammen planlægger året med gåområder, de fire kvartaler og hvem der er turledere der.

Helt fra starten har vi talt ben. 35 deltagere giver 70 ben. Vi fører bog over benene, tæller sammen, og hver gang vi har nået 1000 ben mere, fejrer vi det med kaffe og kage et sted på ruten eller til slut. Hyggeligt.

Vi er her i november 2021 nået op på 52.050 ben i alt.